La búsqueda del término slick up ha obtenido 5 resultados
Ir a
EN Inglés ES Español
slick up (v) [object] (informal) limpiar (v) [object]
slick up (v) [place] (informal) limpiar (v) [place]
slick up (v) [object] (informal) acicalar (v) [object]
slick up (v) [place] (informal) acicalar (v) [place]
slick up (v) [place] (informal) ordenar (v) [place]

EN ES Traducciones de slick

slick (v) [ice]
 • slicked
 • slick
 • slick
 • slicked
 • slicked
igualar (v) [ice]
 • igualado
 • igualas
 • igualan
 • hubieron igualado
 • hubiste igualado
slick (v) [hair]
 • slicked
 • slick
 • slick
 • slicked
 • slicked
alisar (v) [hair]
 • alisado
 • alisan
 • alisas
 • hubieron alisado
 • hubiste alisado
slick (v) [ice]
 • slicked
 • slick
 • slick
 • slicked
 • slicked
alisar (v) [ice]
 • alisado
 • alisan
 • alisas
 • hubieron alisado
 • hubiste alisado
slick (v) [hair]
 • slicked
 • slick
 • slick
 • slicked
 • slicked
acicalar (v) [hair]
 • acicalado
 • acicalan
 • acicalas
 • hubiste acicalado
 • hubieron acicalado
slick (a) [deception] ingenioso (a) [deception]
slick (a) [alibi] plausible (a) [alibi]
slick (a) [alibi] convincente pero poco de fiar (a) [alibi]
slick (a) [behavior] embaucador (a) {m} [behavior]
slick (v) [surface]
 • slicked
 • slick
 • slick
 • slicked
 • slicked
lustrar (v) [surface]
 • lustrado
 • lustran
 • lustras
 • hubiste lustrado
 • hubieron lustrado
slick (v) [surface] sacar brillo (v) [surface]

EN ES Traducciones de up

up (v) [prices]
 • upped
 • up
 • up
 • upped
 • upped
aumentar (v) [prices]
 • aumentado
 • aumentas
 • aumentan
 • hubiste aumentado
 • hubieron aumentado
up (o) [position] de pie (o) [position]
up (o) [awake] levantado (o) [awake]
up hacia arriba
up (o) [direction] arriba (o) [direction]
up (o) [price] para arriba (o) [price]
up (o) [river] aguas arriba (o) [river]