La búsqueda del término barsten ha obtenido 10 resultados
NL Neerlandés ES Español
barsten (v) [intransitief] romperse (v) [intransitief]
barsten (v) [intransitief] estrellarse (v) [intransitief]
barsten (v) [algemeen]
 • gebarsten
 • barst
 • barsten
 • barstte
 • barstten
reventar (v) [algemeen]
 • reventado
 • revientas
 • revientan
 • hubiste reventado
 • hubieron reventado
barsten (n v adj) [alteration of burst]
 • gebarsten
 • barst
 • barsten
 • barstte
 • barstten
reventar (n v adj) [alteration of burst]
 • reventado
 • revientas
 • revientan
 • hubiste reventado
 • hubieron reventado
barsten (v) [intransitief]
 • gebarsten
 • barst
 • barsten
 • barstte
 • barstten
reventar (v) [intransitief]
 • reventado
 • revientas
 • revientan
 • hubiste reventado
 • hubieron reventado
NL Neerlandés ES Español
barsten (n v) [to break from internal pressure]
 • gebarsten
 • barst
 • barsten
 • barstte
 • barstten
reventar (n v) [to break from internal pressure]
 • reventado
 • revientas
 • revientan
 • hubiste reventado
 • hubieron reventado
barsten (v) [algemeen]
 • gebarsten
 • barst
 • barsten
 • barstte
 • barstten
estallar (v) [algemeen]
 • estallado
 • estallas
 • estallan
 • hubiste estallado
 • hubieron estallado
barsten (v) [intransitief]
 • gebarsten
 • barst
 • barsten
 • barstte
 • barstten
estallar (v) [intransitief]
 • estallado
 • estallas
 • estallan
 • hubiste estallado
 • hubieron estallado
barsten (v) [intransitief] abrirse violentamente (v) [intransitief]
barsten (v) [algemeen]
 • gebarsten
 • barst
 • barsten
 • barstte
 • barstten
explotar (v) [algemeen]
 • explotado
 • explotas
 • explotan
 • hubiste explotado
 • hubieron explotado

'Traducciones del Neerlandés al Español

NL Sinónimos de barsten ES Traducciones
breken [bezwijken] n złamać (v/t)
vergaan [creperen] gnić
ontploffen [knappen] wybuchnąć (v)
scheuren [knappen] drzeć