La búsqueda del término ontploffen ha obtenido 6 resultados
NL Neerlandés ES Español
ontploffen (v) [to explode (intransitive)]
 • ontploft
 • ontploft
 • ontploffen
 • ontplofte
 • ontploften
reventar (v) [to explode (intransitive)]
 • reventado
 • revientas
 • revientan
 • hubieron reventado
 • hubiste reventado
ontploffen (v) [springstoffen]
 • ontploft
 • ontploft
 • ontploffen
 • ontplofte
 • ontploften
estallar (v) [springstoffen]
 • estallado
 • estallan
 • estallas
 • hubieron estallado
 • hubiste estallado
ontploffen (v) [springstoffen]
 • ontploft
 • ontploft
 • ontploffen
 • ontplofte
 • ontploften
explotar (v) [springstoffen]
 • explotado
 • explotan
 • explotas
 • hubiste explotado
 • hubieron explotado
ontploffen (v) [to explode (intransitive)]
 • ontploft
 • ontploft
 • ontploffen
 • ontplofte
 • ontploften
explotar (v) [to explode (intransitive)]
 • explotado
 • explotan
 • explotas
 • hubiste explotado
 • hubieron explotado
ontploffen (v) [springstoffen]
 • ontploft
 • ontploft
 • ontploffen
 • ontplofte
 • ontploften
detonar (v) [springstoffen]
 • detonado
 • detonan
 • detonas
 • hubiste detonado
 • hubieron detonado
NL Neerlandés ES Español
ontploffen (v) [to explode (intransitive)]
 • ontploft
 • ontploft
 • ontploffen
 • ontplofte
 • ontploften
explosionar (v) [to explode (intransitive)]
 • explosionado
 • explosionan
 • explosionas
 • hubiste explosionado
 • hubieron explosionado

'Traducciones del Neerlandés al Español

NL Sinónimos de ontploffen ES Traducciones
ploffen [exploderen] dunsa ner
scheuren [barsten] riva
splijten [barsten] klyvning (u)
knappen [barsten] brista
knallen [klappen] smälla
uitbarsten [klappen] ha utbrott
exploderen [klappen] n explodera
barsten [knappen] brisera