La búsqueda del término proyectar ha obtenido 6 resultados
ES Español NL Neerlandés
proyectar (v) [misil]
 • proyectado
 • proyectas
 • proyectan
 • hubiste proyectado
 • hubieron proyectado
afvuren (v) [misil]
 • afgevuurd
 • vuurt af
 • vuren af
 • vuurden af
 • vuurde af
proyectar (v) [misil]
 • proyectado
 • proyectas
 • proyectan
 • hubiste proyectado
 • hubieron proyectado
lanceren (v) [misil]
 • gelanceerd
 • lanceren
 • lanceert
 • lanceerden
 • lanceerde
proyectar (v) [misil]
 • proyectado
 • proyectas
 • proyectan
 • hubiste proyectado
 • hubieron proyectado
afschieten (v) [misil]
 • afgeschoten
 • schieten af
 • schiet af
 • schoot af
 • schoten af
proyectar (v) [misil]
 • proyectado
 • proyectas
 • proyectan
 • hubiste proyectado
 • hubieron proyectado
schieten (v) {n} [misil]
 • geschoten
 • schieten
 • schiet
 • schoot
 • schoten
proyectar (v) [cinematografía]
 • proyectado
 • proyectas
 • proyectan
 • hubiste proyectado
 • hubieron proyectado
projecteren (v) [cinematografía]
 • geprojecteerd
 • projecteren
 • projecteert
 • projecteerde
 • projecteerden
ES Español NL Neerlandés
proyectar (v) [geometría]
 • proyectado
 • proyectas
 • proyectan
 • hubiste proyectado
 • hubieron proyectado
projecteren (v) [geometría]
 • geprojecteerd
 • projecteren
 • projecteert
 • projecteerde
 • projecteerden