La búsqueda del término tact ha obtenido 16 resultados
NL Neerlandés ES Español
tact (n) [algemeen] {m} decoro (n) {m} [algemeen]
tact (n) [diplomatie] {m} decoro (n) {m} [diplomatie]
tact (n) [gedrag] {m} decoro (n) {m} [gedrag]
tact (n) [gedrag] {m} dignidad (n) {f} [gedrag]
tact (n) [algemeen] {m} decencia (n) {f} [algemeen]
tact (n) [diplomatie] {m} decencia (n) {f} [diplomatie]
tact (n) [gedrag] {m} decencia (n) {f} [gedrag]
tact (n) [algemeen] {m} tacto (n) {m} [algemeen]
tact (n) [diplomatie] {m} tacto (n) {m} [diplomatie]
tact (n) [gedrag] {m} tacto (n) {m} [gedrag]
tact (n) [algemeen] {m} discreción (n) {f} [algemeen]
tact (n) [diplomatie] {m} discreción (n) {f} [diplomatie]
tact (n) [gedrag] {m} discreción (n) {f} [gedrag]
tact (n) [algemeen] {m} diplomacia (n) {f} [algemeen]
tact (n) [diplomatie] {m} diplomacia (n) {f} [diplomatie]
tact (n) [gedrag] {m} diplomacia (n) {f} [gedrag]

'Traducciones del Neerlandés al Español

NL Sinónimos de tact ES Traducciones
reserve [behoedzaamheid] m reservas {f}
voorzichtigheid [behoedzaamheid] f adivinación {f}
omzichtigheid [behoedzaamheid] f cautela {f}
discretie [kiesheid] f tacto {m}
behoedzaamheid [omzichtigheid] f prudencia {f}
fijngevoeligheid [diplomatie] f sensibilidad {f}