La búsqueda del término explotar ha obtenido 11 resultados
ES Español NL Neerlandés
explotar (v) [persona]
 • explotado
 • explotas
 • explotan
 • hubiste explotado
 • hubieron explotado
gebruiken (v) [persona]
 • gebruikt
 • gebruiken
 • gebruikt
 • gebruikten
 • gebruikte
explotar (v) [general]
 • explotado
 • explotas
 • explotan
 • hubiste explotado
 • hubieron explotado
barsten (v) [general]
 • gebarsten
 • barsten
 • barst
 • barstten
 • barstte
explotar (v) [to destroy with an explosion]
 • explotado
 • explotas
 • explotan
 • hubiste explotado
 • hubieron explotado
opblazen (v) {n} [to destroy with an explosion]
 • opgeblazen
 • blazen op
 • blaast op
 • bliezen op
 • blies op
explotar (v) [persona]
 • explotado
 • explotas
 • explotan
 • hubiste explotado
 • hubieron explotado
uitbuiten (v) [persona]
 • uitgebuit
 • buiten uit
 • buit uit
 • buitten uit
 • buitte uit
explotar (n v) [use for one’s advantage]
 • explotado
 • explotas
 • explotan
 • hubiste explotado
 • hubieron explotado
uitbuiten (n v) [use for one’s advantage]
 • uitgebuit
 • buiten uit
 • buit uit
 • buitten uit
 • buitte uit
ES Español NL Neerlandés
explotar (v) [explosivos]
 • explotado
 • explotas
 • explotan
 • hubiste explotado
 • hubieron explotado
ontploffen (v) [explosivos]
 • ontploft
 • ontploffen
 • ontploft
 • ontploften
 • ontplofte
explotar (v) [to explode (intransitive)]
 • explotado
 • explotas
 • explotan
 • hubiste explotado
 • hubieron explotado
ontploffen (v) [to explode (intransitive)]
 • ontploft
 • ontploffen
 • ontploft
 • ontploften
 • ontplofte
explotar (v) [explosivos]
 • explotado
 • explotas
 • explotan
 • hubiste explotado
 • hubieron explotado
exploderen (v) {n} [explosivos]
 • geëxplodeerd
 • exploderen
 • explodeerden
explotar (v) [to explode (intransitive)]
 • explotado
 • explotas
 • explotan
 • hubiste explotado
 • hubieron explotado
exploderen (v) {n} [to explode (intransitive)]
 • geëxplodeerd
 • exploderen
 • explodeerden
explotar (v) [explosivos]
 • explotado
 • explotas
 • explotan
 • hubiste explotado
 • hubieron explotado
springen (v) {n} [explosivos]
 • gesprongen
 • springt
 • springen
 • sprongen
 • sprong
explotar (n v) [use for one’s advantage]
 • explotado
 • explotas
 • explotan
 • hubiste explotado
 • hubieron explotado
exploiteren (n v) [use for one’s advantage]
 • geëxploiteerd
 • exploiteert
 • exploiteren
 • exploiteerde
 • exploiteerden
ES Sinónimos de explotar NL Traducciones
engañar [propasarse] klamat
utilizar [obtener provecho] používat
emplear [obtener provecho] využít (v n)
usar [obtener provecho] používat
aprovechar [obtener provecho] využít (v n)
disfrutar [beneficiarse] těšit (v)
descargar [estallar] vystřelit
disparar [estallar] vystřelit
retumbar [estallar] hřmět
agotar [empobrecer] vyčerpat
arruinar [empobrecer] pomluvit
romperse [reventar] rozbít
saltar [reventar] přeskočit
volar [reventar] létat
tronar [reventar] hřmít (n v)
estafar [engañar] oškubat (v)
producir [aprovechar] porodit
reventar [romperse] vybuchnout